Geschiedeniswerkplaats


Auteur PowerPointpresentaties

Bekijk hier een proefkatern


Ict-eindredacteur

Sinds juni 2019 ben ik ict-eindredacteur van al het aanvullende digitale materiaal bij de bronnen van de leerboeken van 3 en 4 vmbo, 3e editie.