Codename Future

Voor een nieuwe opzet van de lessenserie Fight for your rights van Codename Future heb ik in 2010 een opzet gemaakt voor het onderdeel Gelijkheid. Dit project is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

pagina 21

Daarnaast heb ik in 2011 de lessenserie Educatief en Eetbaar Groen in Noord-Brabant geschreven in overleg met Arend Pottjegort van CNF.