IVIO

Stichting IVIO (Instituut voor Individuele Ontwikkeling) werd in 1936 opgericht door prof. dr. Philip Kohnstamm, pedagoog en natuurkundige.
Sindsdien ontwikkelde deze instelling zich op het gebied van onderwijs, opleiding en toeleiding tot de arbeidsmarkt.

IVIO verzorgt Nederlands onderwijs voor kinderen van reizende of in het buitenland werkende ouders.
De Wereldschool biedt regulier onderwijs, maar ook specifieke vakken zoals NT2.

Sinds april 2009 ben ik betrokken bij IVIO@school:


Docent

Als docent begeleid ik op afstand havo- en vwo-scholieren in binnen- en buitenland bij het vak aardrijkskunde.


Auteur

Ik schrijf handleidingen voor de vakken maatschappijleer, geschiedenis en aardrijkskunde.