Les 2.0

In het schooljaar 2009-2010 was ik gedetacheerd bij Les 2.0, in 2011 samengegaan met VO-Content. Voor Les 2.0 ontwikkelde ik online lessen met materiaal van onderstaande zes erfgoedinstellingen.

Les 2.0 is het digitale leermiddel waarmee scholen voor voortgezet onderwijs samen met musea en archieven digitaal lesmateriaal ontwikkelen. Het gaat om materiaal met ‘de beste bronnen van het land’, gecombineerd met een sterke onderwijskundige basis. De gekozen vorm is nieuw: het digitale lesplan en een ‘playlist’voor de bronnen.

LES 2.0 was een nieuw type leermiddel en omvatte digitale lesplannen voor het voortgezet onderwijs. LES 2.0 maakte gebruik van de krachtige bronnen van zes bekende erfgoedinstellingen:

  • Meewerkende erfgoedinstellingen:
  • Instituut voor Beeld & Geluid, Hilversum
  • Museum Volkenkunde, Leiden
  • Nationaal Archief, Den Haag
  • Museum Naturalis, Leiden
  • Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
  • Eye Film Instituut, Amsterdam